Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek zdarma
Manipulační poplatek při ztrátě průkazky 5 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
2,- Kč za každý týden prodlení  
4 zaslané upomínky poštovné dle sazebníku České pošty
5. upomínka - doporučený dopis poštovné dle sazebníku České pošty
Přístup na internet zdarma