O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Střípky z historie knihovny

Naše knihovna má dlouhou historii.

Vzdělávací a Čtenářský spolek Vlastimil byl založen ve druhé polovině 19. století působením učitele Tomáše Tomáška, Emanuela Dvořáčka, Stanislava Vlka a Františka Břeňka.Spolek půjčoval knihy a časopisy, nacvičoval divadelní představení a v zimě skoro každou neděli pořádal osvětové přednášky. Později byl z podnětu nadučitele Vojtěcha Dufky, faráře Kamila Nagy a starosty Emanuele Dvořáčka změněn na odbor Národní Jednoty pro jihozápadní Moravu. Stalo se to proto, že působnost odborů Národní Jednoty mohla být všestranná (kulturní, hospodářská, národní atd.), ale čtenářské spolky měly působnost jen omezenou. Majetek čtenářského spolku, knihovna i jeviště (čtenářský spolem měl pěvecký a divadelní odbor) přešlo do rukou odboru Národní Jednoty. Její Ústřední výbor se reverzem zavázal, že v případě rozchodu odboru připadne majetek obci.

Místní knihovna byla několikrát přemístěna, naposledy z místnosti na "Záložně" po zrušení pobočky spořitelny. S knihovnou byla spojena i řada knihovníků na př.Karel Nagy, Miroslav Přibyl, Libuše Čejková a nakonec Eva Ambrozová.

Během roku 2015 byla knihovna plně zdigitalizována, všechny knihy označeny číselnými kódy a jsou půjčovány přes PC systém Clavius rex.

Knihy v knihovně ve Vanovicích je možno vyhledat přes internet v on-li katalogu  na adrese -  clavius.mzk.cz/vanovice/baze.htm

 

V současné době knihovna nabízí svým návštěvníkům rozmanité služby

Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.

  • Vychutnejte si také klid pro čtení.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

 

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

Podrobněji v sekci Služby.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!

A kde nás najdete? - Přeci v prvním patře našeho Kulturního domu!!