Akce s dětmi 18.6.2021

V tento den se sešlo v knihovně 12 dětí společně s paní ředitelkou  Mgr. Ivanou Pfefrovou, vychovatelkou, 

knihovnicí a starostou obce Josefem Pavlíkem, aby slavnostně pasovali školáky 1. a 2. třídy ZŠ na čtenáře.

Volná zábava

Malování putovních kamínků

A ještě jdno foto z milého setkání

 

 

 

Číst dětem je velice důležité. Ale: přináší jim pravidelná četba vůbec něco?

Určitě! Například:

- vytváří pevné pouto mezi rodiči a dětmi

- podporuje psychický vývoj dětí a podporuje jejich sebevědomí

- učí děti hodnotám a rozlišovat je dobro od zla

- rozvíjí jejich jazyk, slovní zásobu, představivost, učí je samostatnému myšlení

- zlepšuje soustředění, trénuje paměť

- formuje čtecí a písemné návyky, podporuje získávání vědomostí

- ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole

- je nejlepší investicí do budoucnosti dítěte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa

Jsi spokojen/a s nabídkou knih pro děti?

ano (564)
57%

ne (434)
43%

Celkový počet hlasů: 998