Důležité odkazy

Moravská zemská knihovna v Brně www.mzk.cz

Národní knihovna v Praze www.nkp.cz

Knihovna v Boskovicích www.knihovnaboskovice.cz

Online katalog knihovny Vanovice clavius.mzk.cz/vanovice/baze.htm